Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kammarflimmer – ventrikelflimmer (VF)

Behandling

Handläggning enligt A-HLR programmet Pdf, 340.2 kB.. Framgångsrikt behandlat VF under första 24 timmarna vid hjärtinfarkt innebär ej försämrad prognos om patienten är cirkulatoriskt opåverkad före och efter incidensen. Enstaka VF-episod tidigt i infarktskedet kräver ej profylax med antiarytmika.

Orsaker

 • Akut ST-höjningsinfarkt. Hög risk första timmen (10-20 %), avtar sedan successivt första dygnet. Markerade ST-höjningar och hypokalemi ökar risken. Något ökad risk i samband med PCI/trombolys.
 • Andra akuta koronara syndrom. Risk, 1-2 % första dygnet.
 • Akut hypoxi, t ex andningsinsufficiens, drunkningstillbud.
 • Vissa läkemedelsförgiftningar, tex hög dos TCA, digitalis.
 • Proarytmisk effekt av vissa läkemedel, t ex flekainid (Tambocor), sotalol, disopyramid (Durbis), amiodarone (Cordarone) m fl.
 • Extrem elektrolytrubbning, t ex hyperkalemi >8 mmol/l.
 • Extrem takykardi, t ex förmaksflimmer + preexitation.
 • Hypotermi, kroppstemperatur <28 grader.
 • Kronisk hjärtsvikt, NYHA klass III-IV. VF uppträder sporadiskt med frekvens 5-10 % per år.
 • Sällsynta jonkanalssjukdomar. EKG i samband med arytmi brukar visa lång eller möjligen kort QT-tid. Brugada syndrom: Högergrenblock + ST-höjning i VR1R.
 • Sällsynt vid fysisk ansträngning vid underliggande hjärtsjukdom, t ex myokardit, hypertrofisk kardiomyopati.

Åtgärder vid recidiverande VF

 • Motverka ischemi (akut reperfusionsbehandling, betablockad).
 • Korrigera hypo- eller hyperkalemi.
 • Försöksvis, Addex-Magnesium 1 mmol/ml, 10 ml iv under 10 min, följt av infusion 40 ml Addex-Magnesium i 460 ml Glukos 50 mg/ml, ges under 12 timmar.
 • Antiarytmisk terapi. Amiodarone i första hand.
 • Uteslut långt QT-syndrom (torsades de pointes) vilket kan kräva särskilda behandlingsåtgärder (isoprenalin, pacemaker).
 • Beakta proarytmisk effekt av läkemedel.
 • Implanterbar defibrillerande pacemaker (ICD) är enda effektiva behandlingen vid VF utan samband med akut hjärtinfarkt eller reversibelt tillstånd.
 • VF + hypotermi kräver hjärt-lungmaskin för framgång.

ICD-kod: I49.0; Åtgärdskod defibrillering: DF025

Senast ändrad