Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oregelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS

4.1. Ventrikulära extrasystolier (VES)

ICD-kod: I49.3

Betraktas ofta som godartat om antalet minskar vid fysisk ansträngning. Om antalet ökar vid ansträngning kan det vara uttryck för hjärtsjukdom, t ex ischemi. Vid frekventa VES hos tidigare hjärtfrisk person bör bakomliggande hjärtsjukdom uteslutas. VES saknar vanligen hemo­dyna­misk betydelse men VES i bigemini kan leda till funktionell bradykardi.

Behandling

Farmakologisk reduktion av VES ger ej förbättrad prognos. Symtomatisk behandling med betablockare kan prövas men är sällan effektivt (tabl bisoprolol 5-10 mg x 1 alternativt tabl metoprolol depot 50-200 mg x 1).

4.2. Förmaksflimmer/-fladder med grenblockering

(se figur)

ICD-koder: I48.9 + grenblock, höger I45.1; vänster I44.6

För handläggning, se förmaksflimmer ovan.

4.3. Förmaksflimmer/fladder vid preexcitation

(se figur)

ICD-koder: I48.9 + Preexcitation I45.6

Allvarligt tillstånd där förmaksimpulserna fortleds till kamrarna via en lågrefraktär accesorisk ledningsbana. Kan te sig relativt regelbunden på grund av hög frekvens eller fladderaktivitet. Förmaksflimmer med överledning via den accessoriska banan kan övergå i VT eller VF. EKG-bilden är typisk, sällan behov av esofagus-EKG.

Handläggning

  • Indikation för omedelbar elkonvertering. Inga antiarytmika bör tillföras. Efter omslag till sinusrytm fortsatt arytmiövervakning.

VARNING! Undvik calciumblockerare och digoxin. Preexciterat förmaksflimmer kan övergå i kammarflimmer om man ger läkemedel som bromsar i AV-noden. Betrakta oregelbunden breddökad rytm som preexciterat förmaksflimmer tills motsatsen är bevisad. Om tveksamhet, elkonvertera istället för att använda läkemedel.

Permanent behandling: Remittera till arytmicenter.

Senast ändrad