Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Takyarytmier, indelning

1. Regelbunden takykardi med smala (<120 ms) QRS-komplex

 1. Sinustakykardi.
 2. Förmaksfladder med regelbunden blockering.
 3. AV-nodal reentrytakykardi (AVNRT).
 4. Ortodrom Wolff-Parkinson-White-takykardi (WPW). Överledningen sker i normal riktning i AV-noden.
 5. Ektopisk förmakstakykardi.

2. Oregelbunden takykardi med smala (<120 ms) QRS-komplex

 1. Förmaksflimmer (FF).
 2. Förmaksfladder med oregelbunden blockering.
 3. Förmakstakykardi med varierande fokus.

3. Regelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS-komplex

 1. Kammartakykardi (VT).
 2. Supraventrikulär takykardi (sinustakykardi, förmaksfladder med regelbun­den blockering, AVNRT, ortodrom WPW) med grenblockering.
 3. Supraventrikulär takykardi med överledning till kammare via accesorisk bana.

4. Oregelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS-komplex

 1. Förmaksflimmer med grenblockering.
 2. Förmaksfladder/förmakstakykardi med oregelbunden blockering + grenblock.
 3. Preexiterat förmaksflimmer.

Senast ändrad 2019-09-12