Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Takyarytmier, indelning

 1. Regelbunden takykardi med smala (<120 ms) QRS-komplex

 1. Sinustakykardi.
 2. Förmaksfladder med regelbunden blockering.
 3. AV-nodal reentrytakykardi (AVNRT).
 4. Ortodrom Wolff-Parkinson-White-takykardi (WPW). Överledningen sker i normal riktning i AV-noden.
 5. Ektopisk förmakstakykardi.

2. Oregelbunden takykardi med smala (<120 ms) QRS-komplex

 1. Förmaksflimmer (FF).
 2. Förmaksfladder med oregelbunden blockering.
 3. Förmakstakykardi med varierande fokus.

3. Regelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS-komplex

 1. Kammartakykardi (VT).
 2. Supraventrikulär takykardi (sinustakykardi, förmaksfladder med regelbunden blockering, AVNRT, ortodrom WPW) med grenblockering.
 3. Supraventrikulär takykardi med överledning till kammare via accesorisk bana.

4. Oregelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS-komplex

 1. Förmaksflimmer med grenblockering.
 2. Förmaksfladder/förmakstakykardi med oregelbunden blockering + grenblock.
 3. Preexiterat förmaksflimmer.

Senast ändrad