Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

”Hjärtinfarkt” med normala kranskärl

Ses hos 5-10 %. 30-dagarsmortalitet är 4 %. Koronar orsak: Liten plackruptur, spasm, dissektion, spontan trombolys, emboli, droger. Kardiell orsak: Myokardit, takotsubo, trauma, kardiomyopati, takykardi mm. Andra orsaker: Sepsis, lungemboli, njursvikt mm.

Utredning

MR-hjärta, helst under vårdtiden, rekommenderas om diagnosen är oklar. MR visar att ca 20 % har stresskardiomyopati, lika många har haft hjärtinfarkt. Sju procent visar bild som vid myokardit.

Behandling

Konsensusrekommendationer. Vid utskrivning:

  • Trombyl 75 mg x 1
  • Metoprolol depot 50-100 mg x 1 eller calciumhämmare
  • Simvastatin 20-40 mg x 1 till kvällen eller Atorvastatin 20-40 mg x 1
  • Ramipril 5 mg x 1-2 vid nedsatt vänsterkammarfunktion, hypertoni eller diabetes

Om MR verifierar infarktdiagnosen ska patienten fortsätta med sekundärprofylax. Om MR visar normal bild föreslås behandling med betablockare och ACE-hämmare samt ställningstagande till övrig behandling beroende av riskfaktorer. Om MR hjärta påvisar annan hjärtsjukdom ges behandling mot denna.

Uppdaterad: 2018-05-23