Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hjärtinfarkt utan ockluderande kranskärlssjukdom

Beskrivs i internationell litteratur som MINOCA (Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries). Uppfyller kriterier för akut hjärtinfarkt men utan fynd av ockluderande kranskärlssjukdom eller normalt fynd vid koronarangiografi eller fynd av annan allvarlig systempåverkan som orsak till troponin T stegring. Ses hos 5-10 % av angiograferade patienter med misstänkt AKS. 30-dagarsmortalitet är 4 %. Koronar orsak: Liten plackruptur, spasm, dissektion, spontan trombolys, emboli, droger. Kardiell orsak: Myokardit, takotsubo, trauma, kardiomyopati, takykardi mm. Andra orsaker: Sepsis, lungemboli, njursvikt mm.

Utredning

MR-hjärta, helst under vårdtiden. Rekommenderas om diagnosen är oklar. MR visar att ca 20 % har stresskardiomyopati (Takotsubo, se kapitel), 25 % har haft hjärtinfarkt. Cirka 30 % visar bild som vid myokardit.

Behandling

Styrs av fynd vid utredning:

Hjärtinfarkt

  • Trombyl 75 mg x 1 i kombination med P2Y12-hämmare.
  • Metoprolol depot 50-100 mg x 1 eller calciumhämmare.
  • Simvastatin 20-40 mg x 1 till kvällen eller Atorvastatin 20-40 mg x 1.
  • Ramipril 5 mg x 1-2 vid nedsatt vänsterkammarfunktion, hypertoni eller diabetes.

Stresskardiomyopati (Takotsubo): Trombocythämning och statin avstås. Hjärtsviktsbehandling vid måttligt nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion.

Myokardit: I lindriga fall kan behandling avstås men vid nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion ges hjärtsviktsbehandling och patienten ska skötas av kardiolog.


Senast ändrad