Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Takotsubokardiomyopati (Stresskardiomyopati)

Definition

Akut myokarddysfunktion. Utgör ca 20 % av fallen i gruppen hjärtinfarkt utan ockluderande kranskärlssjukdom, MINOCA (se sid kapitel). Typisk bild på akut vänsterkammarangiografi och ekokardiografi i tidigt skede. Ofta god prognos men akut hjärtsvikt och allvarliga arytmier förekommer. Sällan recidiv.

Orsaker

Utlöses av mental eller fysisk stress hos majoriteten. Underliggande mekanismen oklar. Katekolaminutlöst?

Klinisk bild

I regel infarktinsjuknande med centrala bröstsmärtor och andnöd. Atypiskt insjuknande förekommer med t ex medvetslöshet och där hjärtfynden upptäcks en passant. ST-höjningar i EKG hos en majoritet. Ibland utvecklas generell T-negativitet. Lätt-måttlig ökning av troponin.

Utredning

  • Blodprover: Se under ”Akut ST-höjningsinfarkt”.
  • EKG- och ischemiövervakning som vid akut ST-höjningsinfarkt.
  • Akut koronarangiografi vid akut insjuknande och ST-höjning i EKG. Normala kranskärl eller endast insignifikanta plack. Vänsterkammar-angiografi visar (typisk) akinesi och dilatation apikalt (apical ballooning).
  • Tidig ekokardiografi visar samma vänsterkammarbild som angiografin. Bilden brukar normaliseras på dagar-veckor.
  • MR hjärta under eller i nära anslutning till vårdtillfället om diagnosen är oklar.

Behandling

Indikation för trombocythämnng och statiner saknas. Vid nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion ges betablockad samt RAAS blockad som vid hjärtsvikt. Vid omfattande apikal hypokinesi föreligger viss risk för utveckling av apikal tromb. Vid bekräftad tromb ges behandling med LMWH.

ICD-kod: Kardiomyopati, specificerad I42.8

Senast ändrad