Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Endokarditprofylax

Endokarditprofylax före kirurgiska ingrepp i munhåla, svalg, larynx, luftvägar (se tabell). Ges enligt lokala riktlinjer. Det gäller patienter med klaffprotes (alla typer), främmande material i hjärtat, tidigare endokardit eller komplicerat medfött hjärtfel.

Endokarditprofylax före kirurgiska ingrepp i munhåla, svalg, larynx, luftvägar
Oralkirurgiska ingreppFiberbronkoskopi med biopsi
Tandextraktion
Tonsillektomi
Parodontalkirurgi
Bronkoskopi med stelt instrument
Tandstensskrapning
Biopsi i svalg mm
Adenoidektomi

 

Antibiotika: Tabl Amoxicillin 50 mg/kg, max 2 g, 30-60 min före ingreppet. Alternativt inj ampicillin 2 g iv. Vid penicillinöverkänslighet: Kapslar eller inj Klindamycin 600 mg.

Senast ändrad