Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 Hemoptys

Blödningskälla. Att skilja hemoptys från hematemes, nasofaryngeal eller orofaryngeal blödning kan vara svårt. Anamnes och status är viktigt. Det kan vara svårt att avgöra mängden och orsaken till hemoptysen. Pågående blödning? Färskt eller gammalt blod? Mer eller mindre än en kaffekopp? Vid ca 300 ml blödning kan patienten bli cirkulatoriskt påverkad.

Orsaker - vanliga

Bronkit - akut och kronisk
Pneumoni
Lungcancer eller lungcarcinoid
Tuberkulos. Hemoptys kan ses vid såväl aktiv som inaktiv tuberkulos.
Bronkiektasier
Lungemboli
Vaskulit sjukdom, t ex Wegener, SLE, Goodpastures syndrom
Antikoagulantia

Mindre vanliga orsaker

Lungabscess, svamp- virus- eller parasitinfektion t ex aspergillom, fettemboli, AV-missbildning, grav pulmonell arteriell hypertension (PAH), mitralisstenos, medfödd hjärtsjukdom, koagulopati (DIC), trombolys behandling, trombocytopeni, endometrios, pulmonell hemosideros, iatrogen t ex lungbiopsi, bronkoskopi, övriga maligniteter t ex lymfom, myxom, bronkogen cysta, broncholithiasis, telangiektasier, trauma, sekvester, aortaaneurysm med läckage till lungparenkymet, fibrotisereande mediastinit med lungvensocklusion.

Utredning -liten hemoptys

  • Blod-, elektrolytstatus, CRP, PK, APTT. Vid stor hemoptys överväg dessutom blodgruppering, BAS-test, D-dimer, blodgaser.
  • Allmän- samt TB-odling. Eventuellt sputumcytologi,.
  • Lungröntgen visar misstänkt blödningskälla i mindre av hälften av fallen.
  • Normal lungröntgen och mindre blödning och klar infektionsmisstanke, avvakta, följ upp.
  • Vid oklara fynd på lungröntgen, upprepad blödning eller tecken på stor hemoptys (>30 ml) rekommenderas DT-thorax och kontakt med lungkonsult.

Behandling

Sätt ut antikoagulantia. Överväg reversering.

Liten hemoptys: Överväg tabl Cyklokapron 500 mg 2-3 tabl vb. Maxdos 9/dygn samt uppföljning via primärvården.

Stor hemoptys, påverkad patient: Överväg blod- och plasma-transfusion. Inj Cyklokapron 100 mg/ml 5-10 ml iv därefter tabl Cyklokapron 500 mg x 3.

Beroende på bakomliggande orsak eventuellt kontakt med ÖNH-konsult eller thoraxkirurg.

ICD-kod: R04.2

Senast ändrad