Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rabdomyolys

Orsaker

Rabdomyolys= skelettmuskelcellssönderfall. Ses ofta efter trauma-tryckskador (kompartmentsyndrom). Medicinska orsaker är infektion i muskulaturen, sepsis, ischemi, generella kramper, excessiv träning. myosit. Kan också vara en toxisk effekt av läkemedel (t ex statiner) eller alkohol.

Kliniska fynd

Tecken på tryckskador. Vid toxiska effekter uttalad muskelömhet och muskel­svaghet. Det myoglobin som frigörs vid muskelsönderfallet filtreras ut genom njurarna och urinen färgas brun-mörkröd.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, calcium, total-CK, myoglobin. Blodgaser.

Urinprover: Urinstatus/testremsa med positivt U-Hb (myoglobin korsreagerar).

Behandling

  • Fokus i behandlingen är aggressiv rehydrering med i första hand infusion Ringer-Acetat. På vissa håll används värden på P-Myoglobin >4000 µg/l som en gräns för alkalinisering av urin, se särskilt program.
  • Korrigera eventuell hyper- eller hypokalemi.
  • Vid P-Myoglobinvärden >18000 µg/l oftast oliguri/anuri (akut tubulär insufficiens). Kontinuerlig veno-venös hemodialys (CVVHD) i första hand alternativt kan hemodialys med högpermeabelt membran övervägas i vissa fall. Evidensen dock svag för detta.

Vid misstanke om kompartmentsyndrom, kontakta ortoped- eller kirurg-konsult.

ICD-koder: Ischemisk muskelinfarkt M62.2; kompartmentsyndrom/ traumatisk ischemi T79.6 med samtidigt X-nummer.

Senast ändrad 2019-10-11

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se