Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Intracerebral blödning

Behandling

Allmänt: Vid systoliskt blodtryck >180 mmHg, försiktig sänkning med ACE-hämmare eller amlodipin alternativt inj labetalol (Trandate) 5 mg/ml, 2-4 ml iv, kan upprepas. Behåll tidigare blodtrycksmedicinering.

Kontakta neurokirurg

  • Cerebellära blödningar ska alltid diskuteras med neurokirurg, risk för inklämning.
  • Subkortikala hematom kan diskuteras med neurokirurg.
  • Vid intraventrikulära blödningar med hydrocefalus bör ventrikeldränage övervägas.
  • Centrala hematom är olämpliga operationsfall.

Blödning på grund av warfarin: Stoppa behandling och reversera antikoagulantia. Inj Ocplex 10-20 E/kg eller Confidex 10-20 E/kg i avvaktan på PK, se kapitel. Därefter inj Konakion 10 mg/ml, 1 ml iv.

Blödning på grund av NOAK: Kontakta strokeläkare eller koagulationsexpert. Pradaxa-blödning, ge Praxbind.

Överväg IVA/NIVA vård. Prognosen mycket svårbedömd i akutskedet.

ICD koder: Intracerebral blödning I61.0-9

Senast ändrad