Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karotis-/Vertebralisdissektion

Klinisk bild

Dissektion av halskärl: Akut insjuknande särskilt hos yngre personer (<55 år). Uppträder spontant eller efter trauma.

  • Vanligen smärta i hals eller i bakhuvud. Oftast långsamt insättande men i ca 20 % av fallen akut huvudvärk.
  • Embolirisk: Karotisdissektion ger symtom från karotisområdet, Vertebralisdissektion ger symtom från vertebrobasilarisområdet med smärta i nacken eller bakhuvud. Risk för basilaristrombos.
  • Hypoperfusionsrisk.
  • Smärta mot tinningen med Horners syndrom (mios, ptos) vid karotisdissektion utan stroke symtom förekommer.
  • I ca 25 % sekundärt till trauma men ofta oklar orsak.

Utredning

Blodprover: Blod- och eletrolytstatus. PK, APTT.

DT- eller MR-angio.

LP för att utesluta subaraknoidalblödning vid plötslig huvudvärk.

Behandling

Om strokesymotm, behandla som stroke. Antitrombotisk behandling (ASA eller antikoagulantia) tills läkning, vanligen i 3-6 mån. Behandla hypertoni.

Intrakraniell dissektion

Relativ kontraindikation mot heparin, trombolys. Diskutera med neurolog/ strokeläkare och neuroradiolog.

ICD-koder: I67.0; med bristning och blödning I60.7; med infarkt I63.4

Senast ändrad