Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sinustrombos

Definition

Sinustrombos är oftast orsakad av genetisk eller förvärvad hyper-koagulolabilitet, p-piller, graviditet eller postpartum, malignitet, grav dehydrering, infektioner i huvudregionen eller huvudskador.

Klinisk bild

Stor variation i kliniska symtom. Svår och ofta missad diagnos. Akut eller gradvis insjuknande över dagar till veckor. Svår huvudvärk av varierande grad på grund av stas och ökat intrakraniellt tryck. Fokala neurologiska bortfallssymtom, staspapiller, medvetande­påverkan, krampanfall, atypiska infarkter och blödningar på DT hjärna.

Trombos i sinus cavernosus är vanligen orsakad av regional infektion.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, PK, APTT, CRP. Blododla vid sepsis­misstanke.

DT-angio (venfas) eller MR-angio. DT hjärna är ofta normal men kan visa hemorragisk eller icke-hemorragisk stasinfarkt, uni- eller bilateralt.

Kontakt med neurokirurg, neurointerventionist och neuroradiologisk expertis. Vid behov ta kontakt med infektionsläkare, gynekolog etc.

Behandling

God övervakning i akutskedet. Patienten kan snabbt försämras.

Sinustrombos hos patient utan medvetandepåverkan

Fulldos LMH. Infarkt med hemorragiskt inslag utgör normalt ej kontraindikation men kan motivera heparininfusion.

Tabl warfarin insättes om ej blödning. I regel 3–6 mån behandling.

Sinustrombos hos medvetandesänkt patient

Kontakta neurokirurg. Ofta motiverat anlägga ventrikeldränage.

Indikation för lokal trombolys kan föreligga vid fokala symtom i kombination med vakenhetssänkning och/eller synned­sättning. Lokal trom­bolys-behandling har inte utvärderats i studier, individuell bedömning vid symtom­progress trots heparinbehandling.

ICD-kod: I67.6

Senast ändrad 2019-06-26