Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stroke – malign mediainfarkt

Karaktäriseras av utbredd ischemi inom kärlområdet, huvudsakligen till följd ett omfattande ödem.

Hemikranektomi

Det kan i vissa fall vara befogat att öppna skallbenet och duran (hemikranektomi) som ett livräddande och funktionsförbättrande ingrepp. Operationen bör utföras så snart indikationerna nedan är uppfyllda och senast inom 48 h efter insjuknandet.

  • Biologisk ålder <70-75 år.
  • DT hjärna visar att mer än hälften av arteria cerebri medias kärlterritorium är infarktomvandlat och begynnande masseffekt.
  • Sjunkande vakenhetsgrad.
  • Bevarad ljusreflex.

Överflyttning av patienter till neurologisk/neurokirurgisk klinik bör göras tidigt. Kontakta neurologbakjour eller strokejour.

Senast ändrad