Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Huvudvärk vid tumor cerebri

Klinisk bild

Huvudvärk är inte typiskt debutsymtom vid hjärntumör. Vanligare är progredierande fokalneurologiska bortfall, personlighetsförändring eller krampanfall. Vid intrakraniell tryckstegring uppträder illamående, kräkningar och huvudvärk. Förvärras vid fysisk ansträngning, krystning eller hoststöt. Debuterar ofta på efternatten/morgonen.

Utredning

Datortomografi med och utan kontrast. DT hjärna kan göras polikliniskt vid huvudvärk utan andra neurologiska symtom och där misstanken på allvarlig sjukdom är ringa.

ICD-koder: G44.8 + C-/D-kod

Senast ändrad