Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Migrän

Klinisk bild

Migrän är en episodisk åkomma där symtomen utgörs av svår huvudvärk associerad med illamående, kräkning, ljud- och ljuskänslighet. Ca 60 % har en prodrom 1-2 dagar innan en attack med exempelvis eufori, depression, irritabilitet, sug efter mat, förstoppning. Ca 25 % har en aura, oftast flimmerskotom men andra neurologiska symtom som parestesier i ansiktet, dysfasi och motoriska symtom förekommer. Auran behöver inte följas av huvudvärk. Smärtan är oftast ensidig, intensiv, pulserande och förvärras av fysisk ansträngning.

Utlöses av alkohol i 30 %, andra orsaker stress, menstruation, svält, sömnbrist mm. Attacken varar 4-72 timmar. Om längre attack ifrågasätts diagnosen.

Utredning

Om diagnosen ej är känd sedan tidigare bör subaraknoidalblödning ute­slutas vid förstagångsinsjuknande.

Behandling

I första hand rekommenderas tabl/supp naproxen 750 mg eller ASA 750-1000 mg. Mot illamående inj meto­clopramid 10 mg iv/im. Diazepam 2-5 mg po/iv kan prövas som tillägg. I andra hand munsönderfallande tablett Rizatriptan 10 mg. OBS! triptan ska ej ges inom 24 tim efter ergotaminpreparat.

Profylax mot anfall: Tabl Metoprolol depot 50-200 mg x 1.

ICD-kod: Migrän utan aura G43.0; Migrän med aura G43.1; Migrän ospec. G43.9

Senast ändrad