Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Migrän

Klinisk bild

Migrän är en episodisk åkomma där symtomen utgörs av svår huvudvärk associerad med illamående, kräkning, ljud- och ljuskänslighet. Ca 60 % har en prodrom 1–2 dagar innan en attack med exempelvis eufori, depression, irritabilitet, sug efter mat, förstoppning. Ca 25 % har en aura, oftast flimmerskotom men andra neurologiska symtom som parestesier i ansiktet, dysfasi och motoriska symtom förekommer. Auran behöver inte följas av huvudvärk. Smärtan är oftast ensidig, intensiv, pulserande och förvärras av fysisk ansträngning.

Utlöses exempelvis stress, menstruation, svält, sömnbrist, alkohol, choklad etc. Attacken varar 4–72 timmar. Om längre attack ifrågasätts diagnosen.

Utredning

Om diagnosen ej är känd sedan tidigare bör subarachnoidalblödning ute­slutas vid förstagångsinsjuknande.

Behandling

I första hand rekommenderas tabl/supp naproxen 750 mg eller ASA 750–1 000 mg. Mot illamående inj meto­clopramid 10 mg iv/im. Diazepam 2–5 mg po/iv kan prövas som tillägg. I andra hand munsönderfallande tablett Rizatriptan 10 mg. OBS! triptan ska ej ges inom 24 tim efter ergotaminpreparat.

Profylax mot anfall: Tabl Metoprolol depot 50–200 mg x 1.

ICD-kod: Migrän utan aura G43.0; Migrän med aura G43.1; Migrän ospec. G43.9

Senast ändrad 2019-06-26