Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Agiterad anhörig

Publicerat 2019-10-02

Det är viktigt att bemöta en arg, ledsen anhörig på ett bra sätt. Personen har ofta goda skäl, utifrån sin situation, att vara frustrerad. Försök aldrig att argumentera, det resulterar ofta i ännu mer låsta positioner. Om det gäller dålig vård, väntetider etc så försvara inte systemet. Visa i stället att du förstår den anhöriges situation genom ett empatiskt bemötande. Uttryck i ord den känsla som du uppfattar att personen uttrycker genom sitt agerande. Fraser som eventuellt kan hjälpa att lösa situationen: ”Jag ser att du är upprörd”. ”Jag skulle också vara upprörd om jag var i en liknande situation”. "Du gör allt du kan för att hjälpa honom". ”Kanske finns det något vi kan göra tillsammans för att göra situationen bättre”.

Senast ändrad