Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medvetanderubbningar

Publicerat 2019-10-02

Undersökning - utredning

 1. Kontrollera vitalparametrar: Andning/andningsfrekvens samt blodtryck/puls (hjärtfrekvens) enligt A-B-C-D-E-konceptet.
 2. Medvetandegrad (ingen smärtreaktion innebär djupt koma och hög risk för andningsstopp i ryggläge).
 3. Snabbtest glukos. Blodgaser med elektrolyter.
 4. Prata med anhöriga och ambulanspersonal.
 5. Kroppsundersökning med enkelt neurologstatus.
 6. EKG.
 7. Andra blodprover: Blodstatus. CRP. Kreatinin. Överväg intoxikationsprover, ASAT, ALAT, PK, LP, blododling.
 8. Överväg DT hjärna.

Klinisk bedömning - status

Neurologisk undersökning. Syftar till att fastställa graden av medvetande-rubbning samt om den bakomliggande orsaken är strukturell (ca 35 %) eller metabolisk (ca 65 %). Psykogena orsaker förekommer. Undersök särskilt:

 • Vakenhetsgrad. Orienteringsgrad.
 • Ögonmotorik. Viloposition, konjugerad blickdeviation. Pupillstorlek, ljus-reflex, cornealreflex. Doll`s eye test(positivt test innebär medellinjefixerade pupiller vid hastig huvudvridning från sida till sida och indikerar hjärnstamspåverkan eller -skada).
 • Motoriskt reaktionsmönster. Pareser. Senreflexer. Sträckkramper talar för hjärnstamsskada.
 • GCS (se nedan).
 • Nackstyvhet

Behandling

Tillse i första hand andning och cirkulation.

Överväg vitamin-B1.

Differentialdiagnoser - orsaker till medvetslöshet

”Strukturella” orsaker: Hjärninfarkt eller -blödning, meningit, encefalit, basilaristrombos, sinustrombos, subduralhematom, subaraknoidalblödning, status epileptikus och postiktala reaktioner.

”Metabola” orsaker: Svår infektion/sepsis, kolsyrenarkos/andnings­insufficiens, leverkoma, hyperkalcemi, infektion hos dement patient, diabeteskris, hypoglykemi, intoxikation, myxödemkoma, delirium.

Glasgow Coma Scale (GCS)

ÖgonöppningSpontant
På tilltal
På smärtstimuli
Ingen reaktion
4
3
2
1
Motoriskt svar vid tilltal:
Vid smärtstimulering:
Lyder uppmaning
Lokaliserar
Drar undan (flekterar)
Decortikerings(flexions)svar
Decerebrerings(extensions)svar
Sträcker
Ingen påvisbar motorik
6
5
4
3
2
2
1
VerbaliseringOrienterad
Förvirrad konversation
Inadekvata ord/uttryck
Osammanhängande tal
Oförståeliga ljud
Inget försök till verbalisering
5
4
3
3
2
1
Summa totalt(Max 4+6+5 = 15) 

ICD-kod: R40

Senast ändrad