Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akut vestibulärt syndrom

Kan orsakas av central eller perifer lesion. Vanligast är vestibularisneurit.

Klinisk bild

Akut insättande, ihållande rotatorisk yrsel, duration vanligen 1–3 dygn. Illamående, kräkningar, vanligen spontannystagmus, balanssvårigheter med svårigheter att gå/stå, intolerans mot huvudrörelser. Inga andra neurologiska besvär eller hörselpåverkan. Normalt neurologstatus förutom eventuell nystagmus och positiv Romberg.

Vestibularisneurit

Bortfall av nervimpulser från balansorganet på ena sidan ger ett patologiskt vestibulärt impulstest åt sjuka sida. Nystagmus är horisontell, oftast grad 3 med lätt torsionell komponent. Snabb fas slår åt friska sidan. Vestibularisneurit har ofta subakut debut. Stroke ger akut påkomna besvär.

Cerebrovaskulär skada

Oftast även andra neurologiska symtom. Kan ge hörselpåverkan.

Andra tänkbara differentialdiagnoser vid akut vestibulärt syndrom

Migränyrsel, första Ménièreattack, MS, labyrintit, Zoster oticus. Benign lägesyrsel från lateral båggång kan likna AVS men yrseln är inte kontinuerlig, patienten kan hitta ett yrselfritt läge.

Utredning

Anamnes: Central orsak? (bålataxi i sittande talar för central genes) Nervstatus inklusive nystagmusanalys och vestibulärt impulstest.

Tre kliniska undersökningar kan avgöra om AVS är perifer eller central:

1) HINTS; Head Impulse test (vestibulärt impulstest). 2) Nystagmus-undersökning. 3) ”Test of Scew” (alternerande ”covertest” för detektion av vertikal skelning). Normalt vestibulärt impulstest eller nystagmus som ändrar riktning med blickriktningen eller vertikal skelning talar för central genes. Patologiskt vestibulärt impulstest och horisontell spontannystagmus utan blickriktningsändring och utan vertikal skelning, talar för vestibularisneurit.

Behandling

Oavsett genes i regel inläggning för antiemetika och vätsketillförsel iv.

Vestibularisneurit: Inj betametason 8 mg iv. Dag 2-6 ges tabl Prednisolon 50 mg x 1 och därefter nedtrappning under 5 dagar, (40, 30, 20, 10 och 5 mg). Antiemetika kort tid då det kan störa den centrala kompensationen. Tidig mobilisering och sjukgymnastik. Svårare fall remitteras till ÖNH-mottagning.

Blödning eller infarkt i cerebellum eller hjärnstam: Se stroke.

Senast ändrad 2019-06-26