Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Benign lägesyrsel

Definition

Kalkkristaller/otoliter lossnar från utrikulus och hamnar vanligen i den bakre båggången där de sätts i rörelse vid vissa huvudrörelser med påföljande yrsel.

Klinisk bild

Attacker av rotatorisk yrsel, som varar ca 5–30 s, ofta på natten då man vrider sig i sängen eller morgonen vid uppstigandet. Mellan attackerna ofta yrsel av ostadighetskaraktär. Normalt nervstatus men viss ostadighet vid Romberg och osäkerhet vid gång. Recidivrisken är ca 50 % på 3–5 år.

Utredning

Positivt Dix-Hallpikes test eller test för laterala båggångarna med yrsel och nystagmus krävs för säker diagnos. Ibland upplever patienten yrsel vid testning utan påvisbar nystagmus. Det kan fortfarande vara BPPV då nystagmus kan ”tröttas ut”. Om patienten är återställd på akuten och vid klassisk anamnes kan BPPV ändå misstänkas.

Behandling

För behandling (Epleys, Gufonis manöver), se illustrationer.

Lösa kristaller i en bakre båggång: Epleys manöver. Ge patienten information om diagnos och prognos. Första dygnet bör patienten undvika att böja huvudet framåt eller bakåt och ska sova på den sida som ger minst besvär. Patienten ska därefter leva som vanligt och inte undvika rörelse.

Lösa kristaller i en lateral båggång: Gufonis manöver. Svåra fall remitteras till ÖNH-specialist. Vissa patienter behöver inläggning trots allt.

Kristall som fastnat på Cupula kan behandlas med frekventa horisontella huvudskakningar och att patienten ligger på den sida som ger minst besvär.

ICD-kod: H81.1

Senast ändrad 2019-06-26