Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cervikogen yrsel

Spänningar i nackmuskulaturen anses utlösa yrseln som är av ostadighetskaraktär. Diagnostiska tester saknas. Uteslut allvarligare orsaker. Behandlingen är i första hand sjukgymnastik. Yrseltillstånd kan ge upphov till spänningstillstånd i nacken.

ICD-kod: Yrselsyndrom 82.9

Senast ändrad