Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cervikogen yrsel

Experter tvistar om syndromet existerar. Spänningar i nackmuskulaturen anses utlösa yrseln som är av ostadighetskaraktär. Diagnostiska tester saknas. Uteslut allvarligare orsaker. Behandlingen är i första hand sjukgymnastik. Yrseltillstånd kan ge upphov till spänningstillstånd i nacken.

ICD-kod: Yrselsyndrom 82.9

Senast ändrad 2019-06-26

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se