Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fobisk postural yrsel, Yrsel vid ångestsyndrom

Yrsel och ostadighet som inte kan förklaras av en bakomliggande medicinsk, otogen eller neurologisk orsak. Ofta associerad med ångest.

Yrsel vid ångestsyndrom

Psykologiska orsaker anses dominera hos ca 25 % av patienter med yrsel och av dem har cirka hälften paniksyndrom. Vid en panikattack ses vanligen hjärtklappning, parestesier, svettningar, andnöd, darrningar, kvävnings-känsla och rädsla för att mista kontrollen eller bli tokig. En attack av somatiskt utlöst yrsel kan ge ångest som kan utlösa somatiska besvär.

Fobisk postural yrsel

  • Yrsel av ostadighetskaraktär i stående och gående, utan fall eller andra kliniska tecken på försämrad balans.
  • Sekund- till minutlånga attacker av ostadighet och/eller yrsel. Specifika utlösande stimuli som individen undviker.
  • Ångest eller vegetativa symtom vid yrselattacker.
  • Tvångsmässiga personlighetsdrag, det vill säga en tendens att lägga överdrivet stor vikt vid ordning och kontroll.
  • Debut efter vestibulär störning, fall, stress eller somatisk sjukdom..

Behandling

Psykologiska, medicinska och sjukgymnastiska insatser. Patienten rekommenderas vestibulära rörelseövningar och fysisk träning, t ex promenader/stavgång. Patienten ska också successivt utsätta sig för situationer som brukar utlösa yrseln. Remiss till vårdcentral. SSRI och beteendeterapi.

ICD-kod: Yrselsyndrom H82.9

Senast ändrad