Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ménières sjukdom

Störning i innerörats produktion av endolymfa (?)

Klinisk bild

Attacker av rotatorisk yrsel med ensidigt öronsus/tinnitus, hörselnedsättning och lock-/tryckkänsla. Duration 20 min till 6 h. Under attacken ses horisontell spontannystagmus.

Utredning

Anamnesen kan avslöja tidigare episoder. Noggrant status, se ovan. Remiss till ÖNH-läkare. Hörselprov.

Behandling

Tabl Lergigan alternativt ondansetron mot illamående. Max 1 veckas behandling för att inte störa hjärnans kompensering.

ICD-kod: H81.0

Senast ändrad