Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Migränassocierad yrsel

Migrän kan ge återkommande yrsel. Vanligare hos kvinnor.

Klinisk bild

Anfall av rotatorisk yrsel med illamående och balansstörning är typiskt. Yrselanfallen varar i minuter till timmar (sällan flera dygn). Ca 50 % får yrsel utan huvudvärk. Oftast debut i ung medelålder eller vid menopaus. Ibland periodvis ostadighet och obehagskänsla vid huvudrörelser.

Utredning

Anamnes. Uteslut andra yrselsjukdomar.

Behandling

Behandling mot migrän minskar också yrselsymtomen. Se ”Migrän”.

ICD-kod: G43.0-9

Senast ändrad