Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vestibulära schwannom (Akustikusneurinom)

Sällsynt och godartad tumör utgången från 8:e kranialnerven. Hörselsymtom dominerar och ostadighet/balansstörning ses hos en majoritet. Andra mindre vanliga symtom är huvudvärk, tinnitus, gångsvårigheter och minnes-nedsättning. Diagnosen säkerställs med MR skallbas.

Senast ändrad