Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Yrsel hos äldre

Klinisk bild och utredning

Yrsel och obalans är mycket vanligt hos äldre människor och är en vanlig sökorsak på akuten. Yrseln är ofta multifaktoriell. Syn-, hörsel-, neurologisk och muskulär nedsättning bidrar. Akut på kronisk yrsel är vanligt.

Symtomen är oftast ostadighet och osäkerhet vid gång och i stående med rädsla för fall. Patienten beskriver ibland ostadighet + attacker av yrsel.

Differentialdiagnoser: T ex läkemedelsbiverkan, hjärtarytmier, ortostatism, stroke, elektrolytrubbningar.

Behandling

Behandling ges vid fynd av specifik yrselorsak.

Vid multifaktoriell yrsel: Lugnande besked, saklig information. Minimera läkemedel där yrsel är biverkan. Fallprevention, rätt gånghjälpmedel, rätt glasögon och hörapparat.

Senast ändrad