Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Preoperativ bedömning inför icke-kardiella operationer