Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Esofagus-EKG

Indikation

Om arytmidiagnosen inte kan fastställas med 12-kanals-EKG så kan esofagus-EKG vara av värde. Framför allt i följande fall:

  • Smala QRS-takykardier utan P-våg,
  • Breda QRS-takykardier där det råder osäkerhet rörande rytmursprunget. 1. VT (patient med känd hjärtsjukdom, oftast hjärtinfarkt) 2. SVT med grenblock (komplexen har då grenblockskonfiguration), 3. WPW-syndrom med antedrom överledning. Se arytmiavsnittet.

Utförande

  1. Informera patienten.
  2. Se till att elektroden är hel och ren. Koppla elektroden enligt instruktion. Om bipolär elektrod (vanligast) koppla elektroden till armavledningarna (gul+röd). Om unipolär elektrod kopplas denna till VR1R eller VR2R.
  3. Spraya halsen ett par gånger med Xylocain vb. För in elektroden via ena näsborren tillsammans med Xylocaingel.
  4. Ge patienten ett par klunkar vatten att svälja och mata samtidigt ned elektrodspetsen långsamt i esofagus. Detta moment kan vara lite obehagligt för patienten.
  5. För ned elektrodspetsen ca 50 cm från näsborren. Registrera EKG, drag upp elektroden med 5 cm åt gången och kontrollera EKG. På ca 35 cm brukar man få maximalt utslag av P-vågorna, om sådana finns! Finjustera läget och registrera.
  6. Överväg farmakologisk terapi beroende på preliminär rytmdiagnos under pågående registrering av esofagus-EKG.

Operationskod: AF025

Senast ändrad