Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Icke-invasivt andningsunderstöd – CPAP och NIV

  • Icke-invasivt andningsunderstöd kan ges i form av ”continuous positive airway pressure” (CPAP) där huvudindikationen är hypoxisk andningssvikt eller som non-invasiv ventilatorbehandling (NIV) där främsta indikationen är grav ventilationssvikt med hypoventilation. Utrustning krävs i form av oxygendrivet högflödessystem med tättslutande mask för CPAP och annan särskild apparatur för NIV.
  • Dessa behandlingsformer kräver täta kontroller av kliniskt tillstånd och monitorering av gasutbyte och cirkulation. Inställning av flödesnivåer, oxygenkoncentration samt exspiratoriska och inspiratoriska tryck bör omvärderas regelbundet.
  • Icke-invasivt andningsunderstöd har effekt på mortalitet och behov av intubation hos patienter med KOL. Vid pneumoni och ARDS noteras förbättrat gasutbyte.

Senast ändrad 2019-06-26