Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Synachtentest

Indikation

Misstanke på primär, sekundär eller iatrogen binjurebarksvikt.

Septisk chock (inom intensivvård).

Utförande

Tag P-Kortisol vid tidpunkt 0 och 30 min efter inj ACTH (Synachten) 0,25 mg iv.

Normalt utfall: Ökning av P-Kortisol med minst 200 nmol/l till värden överstigande 500 nmol/l. Patologiskt utfall, se ”Kortisolsvikt (Mb Addison)”.

Senast ändrad 2019-06-26