Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artrit – Bakercysta

Klinisk bild

Bakercysta förekommer framför allt vid kronisk knäledsartrit och -artros. Den palperas som en lätt utfyllnad i knävecket. Om cystan brister, eller har utbredning i vaden, uppstår en bild som är svår att skilja från djup ventrombos med ömt och svullet underben. Diagnosticeras bäst med ultraljud.

Behandling

Högläge, elastisk binda, NSAID; tabl naproxen 250–500 mg x 2 eller tabl ibuprofen 400–600 mg x 3–4. Vid artrit och/eller intakt cysta kan man ge 2 ml Depo-Medrol intrartikulärt i knäleden.

ICD-kod: Brusten bakercysta M66.0

Senast ändrad 2019-06-26