Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artrit – bakteriell

Akut ledsvullnad, som i 90 % är monoartikulär. Uttalad inflammation som regel med värmeökning och rodnad led. Drabbar sällan frisk individ. Immunosuppression och högdos steroider predisponerar. Ibland är orsaken ledpunktion, tandsanering eller urinvägskateter. Artriten är ofta lokaliserad till tidigare skadad led. Diagnosen baseras på ledpunktion med fynd av leukocyter i ledvätska samt positivt odlingsfynd. Vid misstanke om artrit i höftled sker ledtappningen med hjälp av ultraljud. Direktfärgning för bakterier för snabbare diagnostik. Odla även från blod och misstänkt primärt infektionsfokus.

Vid infektion i protesled är det viktigt att ta vävnadsprover före antibiotika.

Behandling

Parenteral antibiotikaterapi omedelbart efter odlingar.

  • Hudfokus: Inj Kloxacillin 2 g x 3 iv.
  • Oklart fokus: Inj Cefotaxim 1-2 g x 3 iv eller inj Kloxacillin 2 g x 3 iv + inj Gentamycin 4-5(-7) mg/kg x 1 iv som engångsinjektion.
  • Penicillinallergi: Hudfokus, inj Klindamycin 150 mg/ml, 4 ml x 3 iv.
  • Penicillinallergi och oklart fokus: Inj trimetoprim-sulfa (Bactrim) 10 ml x 2 iv.

Rengör leden genom upprepade tappningar med sköljningar eller spoldränage. God prognos om tidig behandling men obehandlad kan leden destrueras på några dygn. Fortsatt omhändertagande på infektions- eller ortopedklinik.

ICD-kod: Artrit-infektiös UNS M00.9

Uppdaterad: 2018-05-23