Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artrit – Morbus Still

Benämns ibland ”sent debuterande juvenil reumatoid artrit”. Sällsynt inflammatorisk sjukdom som drabbar personer 20–40 år. Klassiska symtom är: Långdragen eller recidiverande feber, flyktigt exantem (med Köbnerfenomen), poly- eller oligoartrit, leukocytos. Andra fynd: Serosit (pleuritsmärtor), faryngit utan infektion, lymfadenopati, splenomegali, leverpåverkan. I lab anemi, leukocytos, förhöjda inflammationsmarkörer (mycket högt ferritin). Ca 50 % har positiv RA-faktor eller CCP. ANA är negativt. Diagnos och behandling i samråd med reumatolog. Cirka hälften utvecklar kronisk artrit.

ICD-kod: M06.1

Senast ändrad 2019-06-26