Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artrit – reaktiv

Akut eller subakut aseptisk, asymmetrisk, mono- eller oligoartrit i medelstora och stora leder, särskilt i nedre extremiteterna. Oftast övergående på 3–9 mån. Drabbar vanligen i övrigt friska personer. Debut inom 4 v efter ÖLI (streptokocker, mykoplasma), bakteriell enterit – enteroartrit (shigella, salmonella, yersinia, campylobakter) eller urogenital infektion – uroartrit (chlamydia, neisseria).

Vid entero- eller uroartrit ofta associerade symtom med uretrit och konjunktivit – Reiters triad – samt tendiniter och hudförändringar.

Diagnos medstöd av blodserologi, akut- och konvalescentserum, samt riktade odlingar efter symtom. Vid ledpunktion fynd av måttlig till hög inflammatorisk aktivitet i ledvätskan.

Behandling

NSAID; tabl naproxen 250–500 mg x 2 eller tabl ibuprofen 400-600 mg x 3–4. Om kontraindicerat eller vid utebliven effekt ges intraartikulär behandling med 0,5–1 ml Depo-Medrol. Utlösande infektion behandlas men påverkar inte artritförloppet.

ICD-kod: Reaktiv artrit UNS M02.9

Senast ändrad 2019-06-26