Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artrit – sarkoidos

Drabbar vanligen yngre kvinnor med bilaterala fotledsartriter, ibland även knäartrit, med periartikulär svullnad och hudrodnad. Erythema nodosum kan förekomma.

Diagnosen grundas på anamnes och status samt påvisande av bilaterala hiluslymfom på lungröntgen. Detta ses hos 90 % vid artritdebuten. Ledsymtomen är övergående inom 3–4 månader. S-ACE kan vara förhöjt och stödjaer dådiagnosen.

Behandling

NSAID; tabl naproxen 250–500 mg x 2 eller tabl ibuprofen 400–600 mg x 3–4. Om kontraindicerat eller vid utbliven effekt prövas intrartikulär behandling med 1 ml Depo-Medrol eller tabl prednisolon 10–15 mg dagligen. Patienter med sarkoidosartrit bör följas av lungmedicinare.

ICD-kod: Sarkoidos M14.8

Senast ändrad 2019-06-26