Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Polymyosit

Generell muskelsvaghet med eller utan värk, förhöjda inflammations­parametrar och förhöjd CK. Utredningsfall.

ICD-kod: Polymyosit M33.2

Senast ändrad 2019-06-26