Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Temporalisarterit

Definition

Temporalisarterit (jättecellsarterit) är en fläckvis inflammation i stora till medelstora artärer. Cirka 20 % av patienterna har de inflammatoriska förändringar utanför a temporalisgebietet. I typiska fall ses jättecellsarterit men frånvaro av jätteceller i PAD utesluter inte diagnosen.

Kliniska fynd mm

  • Huvudvärk och skalpömhet. Ofta pal­peras uppdrivna, ömma, ibland ej pulserande temporalisartärer.
  • Ont i käkmuskulaturen vid tuggning, ”tugg­claudicatio”.
  • Synstörning av varierande typ är ett allvarligt varningstecken. Ge akt på diplopi, dimsyn, övergående synfältsbortfall, ptos och amaurosis fugax, Samtliga dessa kan föregå bestående synnedsättning. Ögonbottenstatus är ofta normalt. Några patienter debuterar med smärtfri blindhet.
  • Feber, subfebrilitet kan vara enda kliniska fyndet/symtomet.
  • Muskelbesvär av ”PMR-typ” ses hos ca 50 %.
  • Laboratoriefynd med hög SR, CRP, lätt anemi, lätt leukocytos och lätt till måttlig trombocytos. Elfores visar akut inflammatorisk bild.

Utredning

Blodprover: SR, CRP, blodstatus, elfores.

Ofta önskvärt att utföra temporalisbiopsi. Frånvaro av patologi utesluter dock inte diagnosen. Temporalisbiopsi beställes i samband med att steroidbehandlingen påbörjas och bör utföras inom 7 dagar. Ingreppet är endast aktuellt vid motsägelsefulla fynd i anamnes, klinik eller laborationer.

Ibland förekommer en aortabågsarterit. Palpera radialispulsar (sidoskillnad). Auskultera karotider, subklavia, brachialis, aorta och femoralis. Mät blodtryck i båda armarna. Om blåsljud remitteras patienten till ”duplex”.

Lungröntgen som screening för att utesluta tbc med tanke på högdos kortison.

”Helkropps-PET” är ett alternativ vid misstänkt extrakraniellt engagemang.

Behandling

Symtom utan synnedsättning och ögonmuskelpareser: Tabl prednisolon 1 mg/kg/dygn. Nedtrappning se PMR.

Symtom med synnedsätting kräver akut behandling med högdos steroider – inf metylprednisolon 500–1 000 mg iv per dygn i minst 3 dagar. Därefter tabl Prednisolon 1 mg/kg/dygn. Nedtrappning se PMR.

ICD-kod: M31.6; i kombination med polymyalgia reumatika M31.5

Senast ändrad 2019-06-26