Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akut antifosfolipidsyndrom

Primärt syndrom eller allvarlig komplikation vid SLE. Multiorganpåverkan sekundärt till utbredd venös och/eller arteriell trombotisering (stroke mm). Kan utlösas av infektion, trauma eller vid utsättning av antikoagulantia. Notera graviditetskomplikationer.

Utredning. Koagulationsstatus, kardiolipin-ak (IgM och IgG), anti-beta-2-glykoprotein I-ak, lupusantikoagulans.

Misstanke om läkemedelsutlöst SLE: Antihiston-ak.

Behandling. IVA-fall. Långtidsbehandling med antikoagulantia. Högdos steroider. Samarbeta med reumatolog och koagulationsexpert.

Senast ändrad

Hitta i sidan

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin