Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Polymyosit

Uppträder isolerat eller som delfenomen till annan reumatisk sjukdom i detta kapitel. Olika former av hudförändringar är typiskt liksom smygande nedsättning av kraften i proximal muskulatur vilket kan leda till att patienten behöver rullstol. Ett mera dramatiskt insjuknande förekommer med andningssvikt och sväljsvårigheter. Muskelvärk är inte framträdande och kan saknas helt. Lungförändringar med alveolit-fibrostecken ses hos en majoritet. Hög SR, CRP och CK. Myositspecifika antikroppar: anti-Jo-1 m fl. Utredningsfall.

ICD-kod: Polymyosit M33.2

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin