Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reumatiska systemsjukdomar - allmänt

Gruppen omfattar ett antal autoimmuna systemsjukdomar.

Klinisk bild

Allmänna symtom: Trötthet, feber, viktnedgång.

Särskilda symtom i varierande grad: Artrit, led- och muskelsmärtor, muntorrhet, torra ögon, hudutslag, fotosensibilitet, Raynauds fenomen.

Organpåverkan: Pleurit, perikardit, lunginfiltrat, sväljsvårigheter, neuropati, CNS symtom (epilepsi, stroke, mental påverkan).

Laboratoriefynd: Anemi, Hög SR och CRP. Proteinuri, hematuri. ANA positivitet (detta fynd är ofta ospecifikt om subfraktioner normala).

Enstaka patienter i tidigt skede kan vara svåra att klassificera och brukas benämnas ”undifferentiated connective tissue disease”.

Senast ändrad

Hitta i sidan

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin