Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flera matskedar piller om dagen tar plats från annat i magen. Rensa listan

Många äldre ordineras flera matskedar läkemedel per dag. Att behandlas med många läkemedel är förknippat med biverkningar och sämre livskvalitet. Läkemedelsgenomgång bör utföras för att värdera varje läkemedels indikation, dosering och behandlingsmål i förhållande till patientens individuella situation. Om nyttan inte överstiger risken bör läkemedlet sättas ut.

Ett samband mellan att behandlas med många läkemedel och nedsatt livskvalitet är visat för äldre i många studier [1-4]. Negativa effekter av läkemedel är i studier svårt att helt isolera från den multisjuklighet som är grunden till behandlingen. För sjukvården är det ändå en rimlig målsättning att hålla antalet läkemedel och doser så låg som möjligt med bibehållen medicinsk kvalitet [2, 5]. Att behandlas med många läkemedel innebär ökad risk för samverkande (farmakodynamiska) biverkningar som är svåra att balansera upp vid ökad ålder [6, 7]. Risken för förskrivningskaskad ökar där en biverkning behandlas med introduktion av ett nytt läkemedel [8, 9]. Att behandlas med många läkemedel medför också en osäkerhet kring syfte och målsättning och tydlig risk för att läkemedlen inte intas som ordinerat [4].

Nedsatt munhälsa är ytterligare ett skäl att noga värdera alla enskilda läkemedel. Muntorrhet, nedsatt kraft och rörlighet i läppar och tunga och sväljningssvårigheter förekommer hos en stor andel individer över 75 år [10-12]. Att svälja läkemedel kan då bli utmanande. Volymen av en genomsnittlig läkemedelsbehandling kan uppgå till flera matskedar dagligen*.

I en läkemedelsgenomgång värderas varje läkemedels indikation, dosering och behandlingsmål i förhållande till patientens individuella situation. Om nyttan inte överstiger risken bör läkemedlet sättas ut. [13, 14].

*Räkneexemplet är gjort för en patient med hjärtsvikt, stroke, diabetes, kognitiv svikt med nedstämdhet, sömnbesvär, smärta förstoppning och malnutrition: Kandestartan, Metoprolol, Forxiga, Eplerenon, Atorvastatin, Trombyl, Metformin, Donepezil, Escitalopram, Melatonin, Alvedon, Duroferon, Betolvex, Calcichew, Omeprazol, Furix och Makrogol.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

 1. Khezrian M, McNeil CJ, Murray AD, Myint PK. An overview of prevalence, determinants and health outcomes of polypharmacy. Ther Adv Drug Saf. 2020 Jun 12;11:2042098620933741
 2. Aljeaidi MS, Haaksma ML, Tan ECK. Polypharmacy and trajectories of health-related quality of life in older adults: an Australian cohort study. Qual Life Res. 2022 Sep;31(9):2663-2671
 3. Chen WS, Islam MR, Ambepitiya S, Sim W, Yiu W, Carey J, Ogden E. Factors associated with patient experiences of the burden of using medicines and health-related quality of life: A cross-sectional study. PLoS One. 2022 Apr 28;17(4):e0267593
 4. Mannheimer S, Bergqvist M, Bastholm-Rahmner P, Gustafsson LL, Vég A, Schmidt-Mende K. Experiences of patients receiving Home Care and living with polypharmacy: a qualitative interview study. BJGP Open. 2022 Aug 30;6(2):BJGPO.2021.0181
 5. Hilmer SN, Gnjidic D. Deprescribing: the emerging evidence for and the practice of the 'geriatrician's salute'. Age Ageing. 2018 Sep 1;47(5):638-640
 6. Davies EA, O'Mahony MS. Adverse drug reactions in special populations - the elderly. Br J Clin Pharmacol. 2015 Oct;80(4):796-807
 7. Mangoni AA, Jackson SH. Age-related changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics: basic principles and practical applications. Br J Clin Pharmacol. 2004 Jan;57(1):6-14
 8. Farrell BJ, Jeffs L, Irving H, McCarthy LM. Patient and provider perspectives on the development and resolution of prescribing cascades: a qualitative study. BMC Geriatr. 2020 Sep 25;20(1):368
 9. O'Mahony D, Rochon PA. Prescribing cascades: we see only what we look for, we look for only what we know. Age Ageing. 2022 Jul 1;51(7):afac138
 10. Yoshida M, Hiraoka A, Takeda C, Mori T, Maruyama M, Yoshikawa M, Tsuga K. Oral hypofunction and its relation to frailty and sarcopenia in community-dwelling older people. Gerodontology. 2022 Mar;39(1):26-32
 11. Koistinen S, Olai L, Ståhlnacke K, Fält A, Ehrenberg A. Oral health-related quality of life and associated factors among older people in short-term care. Int J Dent Hyg. 2020 May;18(2):163-172
 12. Neziraj M, Hellman P, Kumlien C, Andersson M, Axelsson M. Prevalence of risk for pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls - a register study among older persons receiving municipal health care in southern Sweden. BMC Geriatr. 2021 Apr 21;21(1):265
 13. Janusinfo. Information om Läkemedelsgenomgång inom Region Stockholm
 14. Molist-Brunet N, Sevilla-Sánchez D, Puigoriol-Juvanteny E, Barneto-Soto M, González-Bueno J, Espaulella-Panicot J. Improving individualized prescription in patients with multimorbidity through medication review. BMC Geriatr. 2022 May 12;22(1):417
 15. Wallerstedt SM, Svensson SA, Lönnbro J, Hieronymus F, Fastbom J, Hoffmann M, Parodi López N. Performance of 3 sets of criteria for potentially inappropriate prescribing in older people to identify inadequate drug treatment. JAMA Netw Open. 2022 Oct 3;5(10):e2236757
 16. Sveriges Kommuner och Regioner. Vården i siffor
 17. Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. Jämförelser mellan kommuner och län
 18. Socialstyrelsen. Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre. Kartläggning och förslag till åtgärder 2014
 19. Davies LE, Todd A, Robinson L, Kingston A. Does polypharmacy shape dependency transitions in the very old? Findings from the Newcastle 85+ Study. Age Ageing. 2022 Oct 6;51(10):afac227
 20. Bayliss EA, Albers K, Gleason K, Pieper LE, Boyd CM, Campbell NL et al. Recommendations for outcome measurement for deprescribing intervention studies. J Am Geriatr Soc. 2022 Sep;70(9):2487-2497
 21. Koistinen S, Olai L, Ståhlnacke K, Fält A, Ehrenberg A. Oral health and oral care in short-term care: prevalence, related factors and coherence between older peoples' and professionals' assessments. Scand J Caring Sci. 2019 Sep;33(3):712-722

Senast ändrad