Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre (MSÄ)

Hudbesvär

Vad bör behandlas

Hudsjukdomar kan uppträda när som helst under livet. Exempel på hudsjukdomar som är vanligare hos äldre är hypostatiskt eksem, bensår, bullös pemfigoid, prurigo nodularis, aktinisk keratos och hudmaligniteter. I princip skiljer sig inte indikation för utredning och behandling av hudsjukdomar hos äldre från den hos yngre, dock behöver aktinisk keratos hos de mest sjuka äldre sällan behandlas. Vid oklar diagnos kan remiss till hudläkare övervägas.

Torr hud och klåda är vanligt i den äldre populationen. Allmänt status och anamnes är viktiga, då klåda inte alltid har med huden eller hudens torrhet att göra. Exempel på icke-dermatologiska tillstånd som kan orsaka klåda är njursjukdom, leversjukdom, lymfom, psykisk sjukdom, paramalignt fenomen och läkemedelsreaktioner. Gör en läkemedelsgenomgång inklusive natur­läkemedel/kosttillskott. Skabb måste alltid uteslutas.

Icke-farmakologisk behandling

Undvik uttorkning av huden, använd mjukgörande kräm, särskilt efter kontakt med vatten. Stödstrumpor kan lindra klåda och minskar ödem.

Vilka läkemedel bör användas

Samma läkemedelsval enligt rekommendationer i Kloka listan görs som till yngre vuxna. Lokalbehandling med mjukgörande och topikala glukokortikoider är förstahandsval vid eksem och psoriasis hos äldre. Antihistaminer har ingen effekt på klåda vid torr hud och eksem. Vid urtikaria använd andra generationens antihistaminer (desloratadin). Vid utebliven effekt av given behandling efter några veckor, omvärdera diagnosen.

Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

Sederande antihistaminer bör användas med försiktighet.

Systembehandling med exempelvis valaciklovir vid herpes zoster bör dosjusteras vid nedsatt njurfunktion.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Topikala glukokortikoider ska trappas ner vid förbättring.

Fortsatt underhållsbehandling med mjukgörande rekommenderas.

Nedtrappning av lokala glukokortikoider

Nedtrappning av lokala glukokortikoider

Kloka listan, Hudavsnittet

van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Christensen R, Lavrijsen A, Arents BWM et al. Emollients and moisturisers for eczema. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 6;2:CD012119

Senast ändrad