Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ompröva behandling med läkemedel som kan orsaka ortostatism

Expertgruppen för äldres hälsa rekommenderar att ortostatiskt blodtryck tas på äldre och att behandling med läkemedel som kan orsaka ortostatism omprövas regelbundet.

Ortostatism är en vanlig orsak till yrsel hos äldre och kan sannolikt bidra till en ökad fallrisk [1,2]. Cirka 30 procent av alla personer över 75 år är drabbade. Det är ännu vanligare hos multisjuka äldre på vårdboende. Exempel på symptom vid ortostatism är yrsel, dubbelseende, svimning, trötthet, sviktande tankeförmåga [3]. Ortostatism har även associerats med kardiovaskulära händelser samt ökad mortalitet [1,4-6].

Det finns flera orsaker till ortostatism som gör tillståndet vanligt bland äldre, exempelvis sjukdomar som påverkar det autonoma nervsystemet, dåligt vätskeintag och läkemedelsbehandling [1]. Hjärt-kärlläkemedel och läkemedel som sänker blodtrycket, liksom alfa-blockerare för behandling av benign prostatahyperplasi har associerats med ortostatism hos äldre [5,7].

Läkemedelsbehandling av högt blodtryck för att minska sjuklighet och död har god evidens upp till 85 års ålder och det är viktigt att äldre inte undanhålls adekvat blodtrycksbehandling. För de äldsta krävs dock ett individualiserat blodtrycksmål med särskild uppmärksamhet på biverkningar såsom ortostatism. Blodtryckskontoll i stående samt regelbunden omprövning av behandlingen med eventuell dosjustering är viktigt.

Så här mäter du ortostatiskt blodtryck

Ortostatiskt blodtryck definieras som att det systoliska blodtrycket faller med minst 20 mmHg eller det diastoliska med minst 10 mmHg inom tre minuter efter att personen rest sig upp till stående. Hos en del personer kan det dock ta upp till 10 minuter innan blodtrycket sjunker.

Ett vanligt liggande blodtryck mäts efter att personen vilat i minst tio minuter. Därefter får personen ställa sig upp och blodtrycket tas omedelbart efter uppresningen, efter en minut, efter tre minuter, efter fem minuter samt efter tio minuter. En automatisk blodtrycksmanschett används. [3,8,9]

Här finns en blankett för mätning av ortostatiskt blodtryck » Pdf, 172.6 kB.

För multisjuka och/eller sköra patienter behöver metoden ofta förenklas.

Vad kan man göra?

 • Läkemedelsöversyn. Blodtryckssänkning som läkemedelsbiverkan är ofta dosberoende.
 • Ha huvudändan på sängen höjd med 15–20 grader.
 • Använda långa (upp till ljumsken) kompressionsstrumpor.
 • Små regelbundna måltider (stora måltider kan ge blodtrycksfall).
 • Trampa på stället i sittande före uppresning och därefter en stund i stående.
 • Lätt fysisk aktivitet efter förmåga.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

Med inspiration från BPSD-registret www.bpsd.se

 1. Lahrmann H, Cortelli P, Hilz M, Mathias CJ, Struhal W, Tassinari M. EFNS guidelines on the diagnosis and management of orthostatic hypotension. Eur J Neurol. 2006;9:930-6
 2. Hartog LC, Schrijnders D, Landman GWD, Groenier K, Kleefstra N, Bilo HJG, van Hateren KJJ. Is orthostatic hypotension related to falling? A meta-analysis of individual patient data of prospective observational studies. Age Ageing. 2017 Jul 1;46(4):568-575
 3. The Consensus Committee of the American Society and the American Academy of Neurology. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, pure autonomic failure, and multiple system atrophy. Neurology 1996; 46(5):1470
 4. Perlmuter LC, Sarda G, Casavant V, O'Hara K, Hindes M, Knott PT et al. A review of orthostatic blood pressure regulation and its association with mood and cognition. Clin Auton Res. 2012;22(2):99-107
 5. Poon IO, Braun U. High prevalence of orthostatic hypotension and its correlation with potentially causative medications among elderly veterans. J Clin Pharm Ther. 2005;2:173-8
 6.  Fagard RH, De Cort P. Orthostatic hypotension is a more robust predictor of cardiovascular events than nighttime reverse dipping in elderly. Hypertension. 2010 Jul;56(1):56-61
 7. Verhaeverbeke I, Mets T. Drug-induced orthostatic hypotension in the elderly: avoiding its onset. Drug Saf. 1997;2:105-18
 8. Shen WK, Sheldon RS, Benditt DG, Cohen MI, Forman DE, Goldberger ZD et al. 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With Syncope: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol. 2017 Aug 1;70(5):620-63
 9. Gupta V, Lipsitz LA. Orthostatic hypotension in the elderly: diagnosis and treatment. Am J Med. 2007 Oct;120(10):841-7

Senast ändrad