Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ortostatism är vanligt hos äldre. Ompröva behandling med läkemedel som kan sänka blodtrycket

Expertgruppen rekommenderar att ortostatiskt blodtryck tas på äldre och att behandling med läkemedel som kan sänka blodtrycket omprövas regelbundet.

Ortostatism är en vanlig orsak till yrsel hos äldre och kan sannolikt bidra till en ökad fallrisk [1,2]. Ortostatism har även associerats med psykiska och kognitiva symtom, kardiovaskulära händelser samt ökad mortalitet [1,3-5]. Det finns flera orsaker till ortostatism som gör tillståndet vanligt bland äldre, exempelvis sjukdomar som påverkar det autonoma nervsystemet, dåligt vätskeintag och läkemedelsbehandling [1]. Hjärt-kärlläkemedel och läkemedel som sänker blodtrycket, liksom alfa-blockerare för behandling av benign prostatahyperplasi har associerats med ortostatism hos äldre [4,6].

Läkemedelsbehandling av högt blodtryck för att minska sjuklighet och död har god evidens upp till 85 års ålder och det är viktigt att äldre inte undanhålls adekvat blodtrycksbehandling. För de äldsta krävs dock ett individualiserat blodtrycksmål med särskild uppmärksamhet på biverkningar såsom ortostatism. Blodtryckskontoll i stående samt regelbunden omprövning av behandlingen med eventuell dosjustering är viktigt.

Så här mäter du ortostatiskt blodtryck »

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

  1. Lahrmann H, Cortelli P, Hilz M, Mathias CJ, Struhal W, Tassinari M. EFNS guidelines on the diagnosis and management of orthostatic hypotension. Eur J Neurol. 2006;9:930-6
  2. Hartog LC, Schrijnders D, Landman GWD, Groenier K, Kleefstra N, Bilo HJG, van Hateren KJJ. Is orthostatic hypotension related to falling? A meta-analysis of individual patient data of prospective observational studies. Age Ageing. 2017 Jul 1;46(4):568-575
  3. Perlmuter LC, Sarda G, Casavant V, O'Hara K, Hindes M, Knott PT et al. A review of orthostatic blood pressure regulation and its association with mood and cognition. Clin Auton Res. 2012;22(2):99-107
  4. Poon IO, Braun U. High prevalence of orthostatic hypotension and its correlation with potentially causative medications among elderly veterans. J Clin Pharm Ther. 2005;2:173-8
  5.  Fagard RH, De Cort P. Orthostatic hypotension is a more robust predictor of cardiovascular events than nighttime reverse dipping in elderly. Hypertension. 2010 Jul;56(1):56-61
  6. Verhaeverbeke I, Mets T. Drug-induced orthostatic hypotension in the elderly: avoiding its onset. Drug Saf. 1997;2:105-18

Senast ändrad

Senast uppdaterat
2020-05-26
(ursprungligen publicerat
2012-02-10)