Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Skörhet hos äldre kräver klok anpassning av läkemedelsbehandlingen. Ta hjälp av råden i MSÄ-broschyren

Se filmen om det Kloka rådet nedan. Klicka på CC i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Bild på broschyr om läkemedelsbehandling av äldre.

Bedömning av skörhet och multisjuklighet ska vara rutin vid vård av äldre. Patientgruppen de mest sjuka och sköra äldre finns både inom primärvård och slutenvård. Patienterna möter ofta läkare som inte är specialister på geriatrisk farmakoterapi. Rekommendationerna i broschyren Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ) är ett stöd för optimering av läkemedelsbehandlingen för denna patientgrupp. Ska läkemedelsbehandling initieras? Ska pågående behandling justeras eller avslutas?

I Region Stockholm finns cirka 10 000 mest sjuka sköra äldre.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Senast ändrad

Publicerat
2022-01-11

Detta är ett av
2022 års Kloka råd


De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Region Stockholms läkemedelskommitté expertgrupper inom olika terapiområden.