Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Skörhet hos äldre kräver klok anpassning av läkemedelsbehandlingen. Ta hjälp av råden i MSÄ-broschyren

Se filmen om det tidigare Kloka rådet nedan. Filmen är från år 2021 men informationen stämmer fortfarande. Klicka på CC i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Bild på broschyr om läkemedelsbehandling av äldre.

Bedömning av skörhet och multisjuklighet ska vara rutin vid vård av äldre. Patientgruppen de mest sjuka och sköra äldre finns både inom primärvård och slutenvård. Patienterna möter ofta läkare som inte är specialister på geriatrisk farmakoterapi. Rekommendationerna i broschyren Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ) är ett stöd för optimering av läkemedelsbehandlingen för denna patientgrupp. Ska läkemedelsbehandling initieras? Ska pågående behandling justeras eller avslutas?

I Region Stockholm finns cirka 10 000 mest sjuka sköra äldre.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Senast ändrad