Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Snabba fakta om skattning av skörhet

Skattning av skörhet enligt Clinical frailty scale är ett av fler verktyg för att göra en välgrundad klinisk bedömning av äldre och multisjuka. Skattningen ska alltid göras utifrån den funktion och sjukdomsbild som patienten hade före det akuta insjuknandet, det vill säga individens habituella status. Bedömningen bör göras av vårdpersonal som har god kännedom om individen.

Clinical frailty scale, CFS, utformades inom ramen för en stor studie i Kanada, Canadian study of health and aging, för att kunna summera hälsa och skörhet hos en äldre individ efter bedömning av en erfaren kliniker. Den ursprungliga skalan hade sju steg men det framkom snart att det sista steget innefattade en för stor grupp individer och behövde delas upp för att kunna individualisera vården ytterligare. Därmed fick skalan nio steg och de tre sista är: allvarligt skör, mycket allvarligt skör och terminalt sjuk [1].

Skalan är validerad för äldre (>65 år) i ett flertal studier och är ett tillförlitligt mått på förväntad överlevnad och på hur individen klarar olika medicinska och kirurgiska behandlingar [2-5].

Bedömningen görs alltid utifrån individens habituella status, det vill säga inte på den dagen personen befinner sig på akutmottagningen och är sjuk, utan baserat på status innan insjuknandet. Bedömningen bör göras av läkare/distriktsköterska/sjuksköterska som har god kännedom om individen. Clinical frailty scale är ett verktyg bland många och ska inte användas ensamt när beslut om vårdnivå och behandling tas, det är den sammantagna kliniska bedömningen som är viktigast i den akuta situationen och där kan CFS vara vägledande.

En bra hållpunkt i bedömningen är om individen har behov av hemtjänst eller hjälp av anhörig med Aktiviteter i dagliga livet, ADL, eller vardagliga sysslor, CFS är då minst 5.

När det gäller kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar motsvarar graden av kognitiv sjukdom graden av skörhet. Det vill säga individer med lätt kognitiv sjukdom har minst CFS 5 – lindrigt skör. Vid måttlig kognitiv sjukdom minst CFS 6 – måttligt skör och vid svår kognitiv sjukdom minst CFS 7 – allvarligt skör.

Storbritanniens NHS (National Health Service) har en utförlig websida med information om CFS och även träningsexempel på hur göra en bedömning enligt CFS: https://www.scfn.org.uk/clinical-frailty-scale

Clinical frailty scale (på svenska) Pdf, 134.3 kB.

Clinical frailty scale (på engelska) Pdf, 130.9 kB.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

  1. Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada. Clinical Frailty Scale, Geriatric Medicine Research [Cited 2019 September 30]
  2. Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 2005 Aug 30;173(5):489-95
  3. Muessig JM, Nia AM, Masyuk M, Lauten A, Sacher AL, Brenner T, et al. Clinical Frailty Scale (CFS) reliably stratifies octogenarians in German ICUs: a multicentre prospective cohort study. BMC Geriatr 2018;18:162
  4. Darvall JN, Greentree K, Braat MS, Story DA, Lim WK. Contributors to frailty in critical illness: Multi-dimensional analysis of the Clinical Frailty Scale. J Crit Care 2019;52:193-9
  5. Cardona M, Lewis ET, Kristensen MR, Skjot-Arkil H, Ekmann AA, Nygaard HH, et al. Predictive validity of the CriSTAL tool for short-term mortality in older people presenting at Emergency Departments: a prospective study. Eur Geriatr Med 2018;9:891-901

Senast ändrad