Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Regionalt ställningstagande

Abirateron vid metastaserad prostatacancer

Välj i första hand abirateron på de indikationer som är gemensamma för abirateron, apalutamid och enzalutamid vid metastaserad prostatacancer. Det ger avsevärda kostnadsvinster.

Nya hormonbehandlingar med antiandrogen effekt (abirateron, apalutamid, darolutamid och enzalutamid) har under de senaste åren introducerats vid prostatacancer. Flera av dessa läkemedel används på samma indikation och de bedöms effektmässigt som likvärdiga.

Från och med september 2022 finns tillgång till generiskt abirateron vilket har resulterat i en avsevärd kostnadsreduktion i jämförelse med originalprodukten Zytiga och de övriga läkemedlen inom gruppen nya hormonbehandlingar. För apalutamid (Erleada), darolutamid (Nubeqa) och enzalutamid (Xtandi) finns konfidentiella återbäringsavtal vid förskrivning inom läkemedelsförmånerna på recept.

Abirateron har flera indikationer vid metastaserad prostatacancer, såväl kastrationskänslig (mHSPC) som kastrationsresistent sjukdom (mCRPC).

Rekommendationen från Region Stockholms läkemedelskommitté och expertgruppen för cancersjukdomar är:

  • att i första hand förskriva abirateron på de indikationer som är gemensamma för abirateron, apalutamid och enzalutamid vid metastaserad prostatacancer, på grund av stora kostnadsvinster
  • att apalutamid eller enzalutamid kan övervägas när abirateron bedöms kontraindicerat eller mindre lämpligt utifrån biverkningsprofil eller komorbiditet.

Region Stockholms läkemedelskommitté
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för cancersjukdomar

Senast ändrad