Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Regionalt ställningstagande

CDK4/6-hämmare vid bröstcancer

Välj i första hand ribociklib (Kisqali) på de indikationer som är gemensamma för ribociklib (Kisqali), abemaciklib (Verzenios) och palbociklib (Ibrance) vid hormonreceptorpositiv bröstcancer.

Ovanstående preparat inom läkemedelsgruppen CDK4/6-hämmare har indikation vid hormonreceptorpositiv och HER2-negativ, lokalt avancerad eller metastaserad, bröstcancer som initial endokrinbaserad behandling eller efter tidigare endokrin behandling. Läkemedlen bedöms effektmässigt som jämförbara.

Kostnaden är likvärdig vid behandling med något av de tre läkemedlen i full dosering.

Däremot uppstår en betydande kostnadsvinst med att använda ribociklib (Kisqali) vid dosminskning eftersom läkemedlet endast har en tablettstyrka och man slipper förskriva en ny förpackning, till skillnad från de två övriga CDK4/6-hämmarna som har samma pris med lägre tablettstyrka.

Eftersom dosminskning är mycket vanligt förekommande vid behandling med CDK4/6-hämmare blir det en total kostnadsreduktion att välja ribociklib (Kisqali) i första hand.

Rekommendationen från Region Stockholms läkemedelskommitté och expertgruppen för cancersjukdomar är:

  • att i första hand förskriva ribociklib (Kisqali) på de indikationer som är gemensamma för ribociklib (Kisqali), abemaciklib (Verzenios) och palbociklib (Ibrance) vid hormonreceptorpositiv bröstcancer, på grund av stora kostnadsvinster
  • att undantag från ovanstående kan ske i enskilda fall för vilka ribociklib (Kisqali) bedöms kontraindicerat eller mindre lämpligt utifrån biverkningsprofil och komorbiditet.

Region Stockholms läkemedelskommitté
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för cancersjukdomar

Senast ändrad