Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Studie: Ingen ökad mortalitetsrisk med sulfonylurea vid diabetes

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Senast ändrad 2019-07-01