Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aktuella rekommendationer och praktiska råd om orala antikoagulantia

Fyra direktverkande Non-vitamin K Orala AntiKoagulantia (NOAK) – trombinhämmaren dabigatran (Pradaxa) samt faktor Xa-hämmarna rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) och edoxaban (Lixiana) – används nu för prevention av stroke vid icke valvulärt förmaksflimmer. De nya medlen är viktiga tillskott till behandlingsarsenalen, men warfarinbehandling är fortfarande ett bra alternativ och ska inte bytas när den fungerar väl. I Kloka Listan 2019 rekommenderas apixaban i första hand och dabigatran jämte warfarin i andra hand.

Nytt projekt: Antikoagulantia hos äldre


Inom ramen för kronikersatsningen som stöds av Sveriges kommuner och landsting har Region Stockhlm initierat ett projekt om antikoagulantiabehandling hos sköra äldre patienter. Projektet är multidisciplinärt och innefattar ledamöter från berörda expertgrupp inom Region Stockholms läkemedelskommitté samt representanter från trombos/hemostasverksamheter vid akutsjukhusen.


Projektbeskrivning Pdf, 219.4 kB.


Warfarin – när, hur och varför?

En projektgrupp med bland annat representanter för flera expertgrupper arbetar med att analysera och bedöma den information som finns tillgänglig och följer upp behandling vid förmaksflimmer och venös trombos. Gruppen har som uppgift att ta fram värderingar, rekommendationer och praktiska råd om den aktuella behandlingen, i samråd med berörda expertgrupper.

Här har vi samlat allt material; en del finns att beställa i tryckt form medan sådant som kräver kontinuerliga uppdateringar, för att vara aktuellt, enbart finns att läsa här på webbplatsen.

Information till förskrivare

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi
2023-03-01

Vaccination och orala antikoagulantia
2021-09-17

Antikoagulantiabehandling av patienter med cancersjukdom och förmaksflimmer
2019-06-18

Antikoagulantiabehandling av patienter med cancersjukdom och venös tromboemboli
2019-06-18

Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid behandling med warfarin
2018-12-11

Antikoagulantiabehandling efter intrakraniell blödning
2017-08-28

Jämförande värdering av nya orala antikoagulantia (NOAK) vid förmaksflimmer
2017-07-07

Lathund – Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer
Eller läs lathund som pdf Pdf, 643.2 kB.
2017-01-17

Idarucizumab (Praxbind) – antidot mot dabigatran (Pradaxa)
2016-04-01

Blödning och kirurgi vid behandling med nya perorala antikoagulantia
Läkartidningen 2014-06-10

Projektrapport

Långsam introduktion av nya antikoagulantia i Stockholms läns landsting Pdf, 158.6 kB.
2013-01-31

Senast ändrad