Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid behandling med warfarin

För patienter som behandlas med warfarin finns möjlighet att själv testa sina PK(INR)-värden sedan flera år. Nu finns möjlighet för vissa patientgrupper med warfarinbehandling att kostnadsfritt, efter utbildning, erhålla PK-mätare för självtestning. Även tillhörande lancetter och testremsor är kostnadsfria för dessa patienter. Efter utbildningen kan en del patienter ta över doseringen av warfarin enligt instruktion medan andra använder apparaten för självtestning.

Vilka patienter är aktuella för självtestning och/eller egenvård

Patienter med erfarenhet av warfarinbehandling och behov av självtestning som bedöms kunna klara kapillär provtagning på egen hand och som planeras ha tillsvidarebehandling med warfarin kan remitteras.

Till vilka mottagningar kan jag remittera patienten?

  • Antikoagulationsmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
    Britt-Marie Underwood 08-123 826 20
  • Hemostascentrum, Danderyds sjukhus
    Cecilia Hedlund 08-123 544 89

Förskrivning

En sjuksköterska på delegation av specialistläkare vid utbildande mottagning förskriver apparaten när patienten genomgått utbildning och bedömts lämplig.

Utbildning

Patienten kallas först till en föreläsning på cirka 2 timmar av läkare. Denna följs av undervisning i grupp hos sjuksköterska. Totalt tar undervisningen cirka 8–10 timmar och omfattar sjukdomslära, kunskap om läkemedlet, samt kunskaper om hantering av apparaten och testresultat. Utbildningen avslutas med kunskapskontroll och praktiska prov innan patienten får PK-mätaren förskriven.

Uppföljning

Uppföljning och ställningstagande till fortsatt antikoagulantiabehandling sker hos förskrivande läkare.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar och expertgruppen för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Senast ändrad